Welcome to uz   Click to listen highlighted text! Welcome to uz Powered By GSpeech
Attestatsiya
  eye                                

Attestatsiya savollari

QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA OPERATSIYALAR AMALGA OSHIRISH HUQUQINI BERUVCHI MALAKA ATTESTATSIYASINING (QAYTA ATTESTATSIYASINING) SAVOLLAR RO'YHATI 25 may 2016 yil

Мулкий ҳуқуқларни белгиланган шаклга ва мажбурий реквизитларга амал қилган ҳолда тасдиқловчи, уларни тақдим этган тақдирдагина мазкур ҳуқуқларни амалга ошириш ёки бошқа шахсларга бериш мумкин бўладиган ҳужжатлар ...

... қимматли қоғозларга киради

03.06.2015 йилдаги ЎРҚ-387-сон таҳриридаги “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Ўз.Рес. Қонуни кучга кирган санани кўрсатинг.

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Ўз.Рес. Қонунининг мақсади ҳисобланади?

“Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Ўз.Рес. Қонуни амал қиладиган қимматли қоғозларни кўрсатинг.

     ... бу — ҳужжат бўлиб, у мазкур ҳужжатни чиқарган юридик шахс билан унинг эгаси ўртасидаги мулкий ҳуқуқларни ёки қарз муносабатларини тасдиқлайди, дивидендлар ёки фоизлар тарзида даромад тўлашни ҳамда ушбу ҳужжатдан келиб чиқадиган ҳуқуқларни бошқа шахсларга ўтказиш имкониятини назарда тутади

Ўз эгасининг акциядорлик жамияти фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олишга, акциядорлик жамиятини бошқаришда иштирок этишга ва у тугатилганидан кейин қоладиган мол-мулкнинг бир қисмига бўлган ҳуқуқини тасдиқловчи, амал қилиш муддати белгиланмаган, эгасининг номи ёзилган эмиссиявий қимматли қоғозни кўрсатинг.

Қонунчиликка мувофиқ эмиссиявий қимматли қоғозларни кўрсатинг.

У ўзида назарда тутилган муддатда қимматли қоғозларнинг муайян сонини қатъий белгиланган нархда сотиб олиш ёки сотиш мажбуриятини тасдиқлайдиган қимматли қоғозни кўрсатинг.

Улар ўз эгалари давлат бюджетига пул маблағлари киритганлигини тасдиқлайдиган ва бу қимматли қоғозларга эгалик қилишнинг бутун муддати мобайнида қатъий белгиланган даромад олиш ҳуқуқини берадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни кўрсатинг.

Ноэмиссиявий қимматли қоғозларни кўрсатинг.

Қайси қимматли қоғозлар давлат қимматли қоғозларига тегишли эмас?

Тўловчининг ушбу қимматли қоғоз эгасига муайян суммани тўлашга доир қатъий мажбуриятини тасдиқловчи ноэмиссиявий қимматли қоғозни кўрсатинг.

Банкка қўйилган омонат суммасини ва омонатчининг омонат суммасини ҳамда шартлашилган фоизларни белгиланган муддат тугаганидан кейин олиш ҳуқуқини тасдиқловчи ноэмиссиявий қимматли қоғозни кўрсатинг.

Ушбу қимматли қоғозни сақловчининг унинг номинал қийматини ёки бошқа мулкий эквивалентини ушбу қимматли қоғозни чиқарган шахсдан унда назарда тутилган муддатда олишга, унинг номинал қийматидан қатъий белгиланган фоизни олишга бўлган ҳуқуқини ёхуд бошқа мулкий ҳуқуқларини тасдиқлайдиган эмиссиявий қимматли қоғозни кўрсатинг.

Номинал қийматга эга бўлмаган, тақдим этиладиган қимматли қоғозларнинг муайян сонига бўлган мулк ҳуқуқини тасдиқлайдиган ва унинг эгасининг ушбу қимматли қоғоз эмитентидан ушбу қимматли қоғоз ўрнига тақдим этиладиган қимматли қоғозларнинг тегишли сонини олишини ҳамда тақдим этиладиган қимматли қоғозлар билан мустаҳкамланган ҳуқуқларнинг мазкур қимматли қоғоз эгаси томонидан амалга оширилиши билан боғлиқ хизматлар кўрсатилишини талаб қилиш ҳуқуқини мустаҳкамлайдиган қимматли қоғозни кўрсатинг.

Қандай қимматли қоғозлар электрон шаклдаги ҳисобга олиш регистрларидаги ёзувлар тарзида чиқарилади?

Корпоратив облигациянинг қонунчиликка мувофиқ таърифини кўрсатинг.

Ишлаб чиқариш инфратузилмасини ва бошқа инфратузилмани барпо этиш ва (ёки) реконструкция қилишни молиялаштириш учун пул маблағларини жалб этиш мақсадида хўжалик жамиятлари ва давлат корхоналари томонидан чиқариладиган қимматли қоғозни кўрсатинг.

Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, ...

“Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Ўз.Рес. Қонунига номувофиқ атама таърифини кўрсатинг.

Қандай қимматли қоғозлар уларнинг эгаларига эмитентни бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқини бермайди?

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозларнинг қиймати қайси валютада ифодаланади?

Қимматли қоғозларни уларнинг дастлабки эгаларига бериш қандай аталади?

Юридик шахснинг фуқаролик ҳуқуқларининг объекти сифатида қимматли қоғозлар пайдо бўлишига қаратилган ҳаракатлари...

Қимматли қоғозлар савдосининг ташкилотчилари томонидан рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозларга доир битимлар бўйича ўзаро мажбуриятларни аниқлаш, аниқлаштириш ва ҳисобга олиш нима?

Мижознинг барча пул талабларини унинг барча пул мажбуриятларига нисбатан ҳисобга олиш орқали амалга ошириладиган клиринг усули қандай аталади?

Қимматли қоғозларга доир нархлар, талаб ва таклиф даражасини сақлаб туриш учун биржа битимларини тузиш мажбуриятини ўз зиммасига олган инвестиция воситачиси бу -

Эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқариш тўғрисидаги қарор Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказига ... тақдим қилинади.

Давлат ташкилоти акциядорлик жамияти этиб ўзгартирилаётганда нима акциялар чиқариш тўғрисидаги қарор ҳисобланади?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири корпоратив облигациялар чиқариш шарти ҳисобланмайди?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири инфратузилма облигациялари чиқариш шарти ҳисобланмайди?

Давлат корхоналари инфратузилма облигацияларини ... билан келишилган ҳолда чиқаради.

Инфратузилма облигацияларини жойлаштиришдан тушган маблағлар эмитентнинг қайси бошқарув органиниг қарорига кўра сарфланади?

Меҳнат жамоаси аъзоларига мукофот тўловини акцияларга доир опционлар тарзида беришга рухсат бериладими?

Уларнинг муомаласига нисбатан чекловлар кўзда тутилиши акцияларга доир опционлар чиқарилиши шарти бўлиши мумкинми?

Эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш учун тақдим этиладиган ҳужжатларнинг тўғрилиги учун жавобгарлик кимнинг зиммасида бўлади?

Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази қандай муддат ичида эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиши ёки давлат рўйхатидан ўтказишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилиши шарт?

Қайси ҳужжатда эмиссиявий қимматли қоғозларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилаётганида чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида белги қўйилади ва чиқарилишга берилган рўйхатдан ўтказилганлик рақами кўрсатилади?

Эмиссиявий қимматли қоғозларнинг чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказишни рад этиш учун нима асос бўлмайди?

Қайси ҳолатларда эмитент қимматли қоғозлар чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш учун республика бюджетига йиғим тўлайди?

Устав капитали қўшимча акциялар чиқариш йўли билан кўпайтирилган тақдирда эмитент томонидан республика бюджетига йиғим тўланадими?

Корпоратив облигациялар қўшимча чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш учун эмитент томонидан республика бюджетига қанча миқдорда йиғим тўланади?

Эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқарилишларининг ягона давлат реестрини юритиш тартиби ким томонидан белгиланади?

Биржа котировка варағига киритилмаган эмитент Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказининг расмий веб-сайтида (www.openinfo.uz) жойлаштириш йўли орқали ... ошкор қилади.

Эмиссиявий қимматли қоғозларнинг чиқарилишини амалга ошмаган ёки ҳақиқий эмас деб топиш ва маблағларни эгаларига қайтариш билан боғлиқ чиқимларнинг ўрни кимнинг ҳисобидан қопланади?

Қимматли қоғозлар чиқарилувини амалга ошган деб топиш учун асос бўладиган қимматли қоғозлар миқдорини кўрсатинг. (хусусий жойлаштиришда)

Эмиссиявий қимматли қоғозларнинг чиқарилишини ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги қарор ким томонидан қабул қилади?

Ўртача муддатли давлат қимматли қоғозлари чиқариладиган муддатни кўрсатинг.

Узоқ муддатли давлат қимматли қоғозлари қанча муддатга чиқарилишини кўрсатинг.

Бир йилгача муддатга чиқариладиган давлат қимматли қоғозлари қандай номланади?

Қимматли қоғозларнинг уюшган савдосида қимматли қоғозларга доир битимларни тузиш шаклига доир талабларни кўрсатинг.

Эмиссиявий қимматли қоғозларга доир битимлар тузилганда эмитент Ўз.Рес. Давлат бюджетига битим суммасидан тўлайдиган йиғим миқдорини кўрсатинг.

Фонд биржасида эмиссиявий қимматли қоғозларга доир битимлар тузилганда сотувчи (бундан эмитент мустасно) Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига битим суммасининг 0,01 фоизи миқдорида йиғим тўлайди. Бунда сотувчининг тузилган битим бўйича даромадларига юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи (жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи) солинадими?

Қимматли қоғозларга доир нархларнинг, талаб ва таклифнинг даражасини сақлаб туриш учун биржа битимлари тузилганда маркет-мейкер томонидан кимга йиғим тўланади?

Эмитентлар қимматли қоғозларни қандай усулда жойлаштириши мумкин?

Эмитент қайси пайтдан бошлаб эмиссиявий қимматли қоғозларни оммавий жойлаштиришни бошлаши мумкин?

Эмитент қўшимча чиқарилаётган эмиссиявий қимматли қоғозларни жойлаштиришни чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилган кундан эътиборан қанча муддатда тугаллаши шарт?

Ҳужжатсиз шаклдаги эмиссиявий қимматли қоғозлар қандай ҳолларда жойлаштирилган ҳисобланади?

Депозит сертификатларини жойлаштириш ва уларнинг муомаласи тартиби ким томонидан белгиланади?

Векселларни жойлаштириш ва уларнинг муомаласи тартиби ким томонидан белгиланади?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири қимматли қоғозлар савдосининг ташкилотчиси ҳисобланади?

Кафолат фонди қимматли қоғозлар савдосининг ташкилотчиси томонидан қандай мақсадлар учун шакллантирилади?

Инвестиция воситачиси томонидан инвесторга етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш учун кафолат фонди қандай маблағлар ҳисобидан шакллантирилади?

Қимматли қоғозлар савдосининг ташкилотчиси томонидан шакллантириладиган кафолат фондининг маблағлари қандай мақсадларда фойдаланилиши мумкин?

Қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги амалдаги қонунчиликда қайси фаолият тури профессионал фаолият сифатида назарда тутилмаган?

Қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги амалдаги қонунчиликда қайси фаолият тури профессионал фаолият сифатида назарда тутилмаган?

Қимматли қоғозлар бозори мутахассисининг малака гувоҳномаси қанча муддатга берилади

Инвестиция фондининг фаолияти қимматли қоғозлар бозоридаги қайси профессионал фаолият турлари билан бирга қўшиб олиб борилиши мумкин?

Трансфер-агентнинг фаолияти қимматли қоғозлар бозоридаги қайси профессионал фаолият турлари билан бирга қўшиб олиб борилиши мумкин?

Профессионал фаолиятни бирга қўшиб олиб бориш ва қимматли қоғозлар бўйича операцияларни ўтказишга доир чекловлар ким томонидан белгиланади?

Мижознинг топшириғига биноан, мижоз номидан ва унинг ҳисобидан қимматли қоғозларга доир битимлар ҳамда операцияларни амалга оширувчи қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчисини кўрсатинг.

Инвестиция воситачиси томонидан фаолиятини тўхтатиб туриш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда, тегишли ахборот қанча муддатда эълон қилиниши керак?

Инвестиция воситачиси мижозларининг қимматли қоғозлари ва пул маблағлари инвестиция воситачисининг ўз ҳисобварақларидан алоҳида ҳисобварақларда туриши керакми?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири инвестиция воситачисининг фаолиятига тааллуқли?

Қимматли қоғозлар бозорининг қайси профессионал иштирокчиси қимматли қоғозлар бозори мутахассисларини малакасини оширишни амалга ошириш ҳуқуқига эга?

Инвесторларнинг пул маблағларини ва қўйилмаларини инвестиция активларига жалб қилиш мақсадида акциялар чиқарадиган юридик шахсни кўрсатинг.

Инвестиция фондлари ... шаклида ташкил этилади.

Инвестиция фондини қайси шаклда қайта ташкил этишга йўл қўйилмайди?

Инвестиция фонди қуйида санаб ўтилганлардан қайси бирини амалга ошириш ҳуқуқига эга?

... ишончли бошқарувчининг ўзига эгалик қилиш учун топширилган ва бошқа шахсга тегишли бўлган, шу шахснинг ёки у кўрсатган шахснинг манфаатларини кўзлаб, ўз номидан ишончли бошқарувни белгиланган муддат мобайнида амалга ошириши инвестиция активларини бошқариш бўйича фаолиятдир

Трансфер-агент бу...

Қимматли қоғозларнинг биржадан ташқари савдоси ташкилотчиси – бу ... юридик шахс.

Қимматли қоғозларнинг уюшган савдосида қимматли қоғозларга доир битимлар натижалари бўйича қимматли қоғозлардаги ҳисоб-китоблар ким томонидан амалга оширилади?

Қимматли қоғозларнинг уюшган савдосида қимматли қоғозларга доир битимлар натижалари бўйича пул маблағларининг ҳисоб-китоблари ... томонидан амалга оширилади.

Мижоз ҳисобидан қимматли қоғозларга доир битимлар тузиш ким томонидан амалга оширилиши мумкин?

Инвестиция воситачиси шартнома асосида мижозларга қандай хизматлар кўрсатиши мумкин?

Ҳужжатсиз қимматли қоғозга бўлган ҳуқуқлар қайси пайтдан эътиборан олувчига ўтади?

Эгасининг номи ёзилган ҳужжатли қимматли қоғозга бўлган мулк ҳуқуқи қайси пайтдан эътиборан олувчига ўтади?

Ўзбекистон Республикасининг Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси қайси ташкилий-ҳуқуқий шаклда ташкил этилади?

Ўзбекистон Республикасининг Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси хизматлари учун тарифлар ким томонидан тасдиқланади?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсининг мутлақ вазифаларига кирмайди?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсининг мутлақ вазифаларига киради?

Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси:

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири депонентнинг мажбурияти ҳисобланади?

Қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиси, эмитент, фонд биржаси ахборотни инвесторларга ва қимматли қоғозларнинг эгаларига қоғозда тақдим этганлик учун қанча миқдорда ҳақ олиши мумкин?

Давлат қимматли қоғозлари эмитенти бўлмаган эмитент ахборотни ... - да ошкор қилади.

Қуйидаги жавоблардаги қайси ахборот муҳим факт ҳисобланмайди?

Эмитент Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказиниг расмий веб-сайтига (www.openinfo.uz) ...-ни жойлаштириш йўли билан ошкор қилиши шарт

Эмитент қандай муддат ичида фаолиятидаги муҳим факт ҳақидаги хабарни Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказиниг расмий веб-сайтида (www.openinfo.uz) эълон қилиши шарт?

Эмитент ... да Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказиниг расмий веб-сайтига (www.openinfo.uz) қимматли қоғозлар эмиссия рисоласининг матни билан танишиб чиқиш жойи ва тартиби тўғрисидаги маълумотларни жойлаштириш йўли билан ошкор қилиши шарт.

Қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиси йилнинг бир чораги давомида фақат бир эмитентнинг қимматли қоғозлари билан операциялар амалга оширилганлиги ҳақида Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказини қандай муддат ичида хабардор қилади?

Қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиси бир эмитентнинг қимматли қоғозлари билан бир марталик операция, агар бу операция бўйича қимматли қоғозларнинг сони мазкур қимматли қоғозлар умумий сонининг камида 10 фоизини ташкил этган бўлса амалга оширилганлиги ҳақида Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказини қандай муддат ичида хабардор қилади?

Қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчилари қуйидаги ахборотлардан қайси бирини ошкор қилади?

Қимматли қоғозлар эгаси ... олганлиги ҳақидаги ахборотни ошкор этиши шарт

Акциялар эгаси мустақил равишда ёки аффилланган шахслар билан биргаликда бир ёки бир нечта битим тузиш натижасида акциядорлик жамияти (АЖ) акцияларининг ... ташкил этувчи акциялар олганлиги ҳақидаги ахборотни ошкор этиши шарт.

Нималар қимматли қоғозлар бозоридаги махфий ахборотларга киради?

Мижозларнинг ҳисобварақлари бўйича маълумотлар кимларга берилиши мумкин?

Қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари мижозларининг ҳисобварақлари бўйича маълумотлар тергов ва суриштирув органларига берилиши мумкинми?

Биржа битимининг мазмуни ҳақидаги ахборот кимга тақдим этилиши мумкин?

Қуйида санаб ўтилган қайси ҳолларда Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказига махфий ахборот ошкор қилинади?

Қимматли қоғозлар бозорини давлат томонидан тартибга солиш ... орқали амалга оширилади.

Қимматли қоғозлар бозорида қуйидагилардан қайси бири тақиқланмайди?

Жамиятнинг устав капиталини тўлдириш учун эмитент корпоратив облигациялар чиқариши мумкинми?

Банк акцияларини олишда олдиндан Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг розилигини олиш талаб қилинадиган миқдорини кўрсатинг.

Банк акцияларини олишда юридик ёки жисмоний шахс томонидан Ўзбекистон Республикаси Марказий банки хабардор қилиниши талаб қилинадиган миқдорини кўрсатинг.

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири қимматли қоғозлар бозорида ҳийла-найранг ишлатиш ҳисобланмайди.

Қимматли қоғозлар бозорида ҳийла-найранг ишлатиш ва инсайдер ахборотдан фойдаланиш аломатлари қонунчиликка асосан ким томонидан аниқланади?

Қимматли қоғозлар бозорида инсайдер ахборотдан фойдаланиш жумласига ... киради.

Қимматли қоғозлар бозорида ҳийла-найранг ишлатиш ва инсайдер ахборотдан фойдаланиш факти ким томонидан аниқланади?

Қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи ... томонидан белгиланади.

Қайси ташкилот ўз маблағлари етарли даражада бўлишига доир мажбурий нормативларни ва давлат қимматли қоғозларидан ташқари қимматли қоғозларга доир операциялар бўйича таваккалчиликларни чекловчи бошқа кўрсаткичларни белгилайди

Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан инвесторларнинг, қимматли қоғозлар эгаларининг ҳамда давлатнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида судда даъво қўзғатишга қанча миқдорда давлат божи тўланади?

Эмитент томонидан қабул қилинган, эмиссиявий қимматли қоғозларни чиқариш билан боғлиқ бўлган қарорларни ҳақиқий эмас деб топиш учун даъво муддатини кўрсатинг.

Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан қабул қилинган, эмиссиявий қимматли қоғозларни чиқариш билан боғлиқ бўлган қарорларни ҳақиқий эмас деб топиш учун даъво муддатини кўрсатинг.

Эмиссиявий қимматли қоғозларни чиқарилишини ҳақиқий эмас деб топиш учун даъво муддатини кўрсатинг.

Эмиссиявий қимматли қоғозларни жойлаштириш жараёнида тузилган битимларни ҳақиқий эмас деб топиш учун даъво муддатини кўрсатинг.

Инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиси ... миқдорида ўз моддий активларига эга бўлиши керак.

Ихтиёрий равишда тугатишда инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиси бошқарув муассисларини қанча муддатда хабардор қилиши шарт?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бирини инвестиция фондининг активлари бошқарувини амалга оширувчи ишончли бошқарувчиси таъминлайди?

Қуйидагилардан қайси бири ишончли бошқариш объекти бўлади?

Давлатнинг ишончли вакиллари давлат улуши ... хўжалик жамиятларида тайинланадилар.

Қуйидагилардан қайси бири Давлатнинг ишончли вакили вазифаларига киради?

Давлат ишончли вакиллари қанча муддатга тайинланадилар?

Ким давлат ишончли вакили билан акцияларнинг давлат пакетини бошқариш юзасидан шартнома тузади?

Қуйидагилардан қайсилар инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиси муассислари бўлиши мумкин?

Репо битишуви бу...

Репо битишуви ... амалга оширилади.

Қимматли қоғозларнинг қайси турлари билан репо битишувини амалга оширишга, агар ушбу қимматли қоғозлар жойлаштирилмаган, қайта сотиб олиш ёки бошқа шаклда эмитент ихтиёрига келиб тушган қимматли қоғозлар ҳисобланса, рухсат берилади?

Репо битишуви қайси санадан эътиборан кучга киради?

Банк ушбу профессионал фаолиятни амалга ошириш учун алоҳида лицензия олмасдан туриб инвестиция активларини бошқарувчиси сифатида қимматли қоғозлар бозоридаги профессионал фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқига эгами?

Қимматли қоғозлар билан репо битишувлари қаерда амалга оширилиши мумкин?

Банкда ... сифатида қимматли қоғозлар бозоридаги профессионал фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ банк операциялари бўйича жавобгарлик юклатилган таркибий бўлинма бўлиши лозим.

Банкларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги инвестиция воситачиси, инвестиция активларини бошқарувчиси ва инвестиция маслаҳатчиси сифатидаги фаолиятини назорат қилиш ва тартибга солиш функцияси ... амалга оширилади.

Умум қабул қилинган тушунчага мувофиқ корпоратив бошқарувнинг асосий моделларини кўрсатинг.

Қуйидагилардан қайси бири ёлғон/чалғитувчи ҳолатларга олиб келадиган вазиятларга кирмайди?

Фонд биржалари хийла-найранг аломатлари мавжуд бўлган тақдирда Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказини бу ҳақда ... хабардор қилиши шарт.

Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси депо ҳисобварақлари бўйича ўтказма амалга оширилаётганда тузилган битимга доир хийла-найранг аломатлари мавжудлиги ҳақида Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказини қанча муддатда ёзма равишда хабардор қилиши шарт?

Фонд биржасининг Арбитраж комиссияси қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиларидан ва уларнинг мижозларидан улар ўртасида тузилган шартнома-топшириқ (комиссия) шартлари тўғрисидаги маълумотни талаб қилиш ҳуқуқига эгами?

Аналитик ҳисоб-бу ...

Қимматли қоғозларни сақлаш ва ҳисоби режими – бу...

Синтетик хисобварагларнинг плани - бу ...

Пассив синтетик хисобвараканинг таърифини курсатинг.

Пассив аналитик депо хисобвараги - бу ...

Актив аналитик депо хисобвараги - бу ...

Актив синтетик хисобвараги - бу ...

Депонент қимматли қоғозларининг рақами, серияси ва бошқа шу каби индивидуал белгиларини ҳисобга олмаган ҳолда қимматли қоғозларининг ҳисоби ва сақлаш усулини кўрсатинг.

Депонент қимматли қоғозларнинг рақами, серияси ва бошқа шу каби индивидуал белгилари ҳисобга олган ҳолда қимматли қоғозларининг ҳисоби ва сақлаш усулини кўрсатинг.

Депозитар операциялар қйидаги турларга бўлинади:

Депозитар ҳисоб объектларини очиш, ёпиш, реквизитларини ўзгартириш шунингдек шахсий депо ҳисобварақларидаги қолдиқларнинг ўзгаришига олиб келмайдиган депозитарийнинг ҳисоб регистрларидаги бошқа маълумотлар бўйича депозитар операциялар қандай аталади?

Депозитар ҳисобдаги ҳар бир қимматли қоғоз ... акс эттирилган бўлиши лозим

Вақтинчалик депо ҳисобварағи ... мўлжалланади.

Депо ҳисобварағининг ёпилишигп нима асос бўлади?

Андеррайтер томонидан инвесторларга бериладиган инвестиция меморандуми қуйидагилардан қайси бирини ўз ичига олади?

Эмитент қимматли қоғозларини чиқариш ва/ёки кафолатланган жойлаштиришни ташкиллаштириш бўйича хизматлар кўрсатувчи шахс ...

Қимматли қоғозлар бозорида андеррайтерлик фаолиятини ким амалга ошириши мумкин?

Қуйидагилардан қайси бири андеррайтер фаолиятининг асосий турларига кирмайди?

Қонунчиликка асосан андеррайтерлар томонидан қимматли қоғозлар чиқарилишининг қанча қисмини жойлаштириш қисман кафолатланган жойлаштиришни ўз ичига олади?

Қимматли қоғозлар чиқарилиши андеррайтерлари томонидан кафолатланган жойлаштиришнинг мавжуд турларини кўрсатинг.

Андеррайтер қимматли қоғозларни қисман кафолатланган жойлаштириш бўйича шартнома тузишда дисконт тақдим этилишини эмитентдан талаб қилиш ҳуқуқига эгами?

Андеррайтер томонидан инвесторларга тақдим этиладиган инвестиция меморандуми қуйидагилардан қайси бирини ўз ичига олиши лозим?

Эмитент томонидан унга хизматлар тақдим этиш ҳуқуқи учун андеррайтерни танлаш... амалга оширилиши мумкин.

Биргаликдаги фаолиятни юритиш учун андеррайтерларнинг вақтинчалик уюшмасини ташкил этиш таклифи ким беради?

Андеррайтерларнинг вақтинчалик уюшмаси ташкил этилган тақдирда эмитент билан андеррайтинг хизматларини кўрсатиш бўйича шартнома кимнинг номидан тузилади?

Андеррайтинг хизматларини кўрсатганлик учун олинадиган воситачилик ҳақининг чегириб қолинадиган қисмини тақсимлаш андеррайтерлар уюшмаси иштирокчиларининг ўртасида ким томонидан ва қандай амалга оширилади?

Биргаликдаги фаолиятни юритиш учун андеррайтерларнинг уюшмаси ўз фаолиятини ... тугатади.

Қимматли қоғозларни жойлаштириш жараёнида эмитент ва андеррайтер ўртасидаги ўзаро муносабатлар ... билан белгиланади.

Қимматли қоғозларни жойлаштириш жараёнида андеррайтер томонидан инвесторлар учун аҳамиятга эга бўлган ахборотларни ошкор қилмасдан андеррайтинг хизматларини кўрсатиши мукинми?

Андеррайтер эмитентнинг қимматли қоғозларини жойлаштиришда қуйидагиларни ҳисобга олиши шарт:

... инвестиция воситачиси сифатида қимматли қоғозлар бозоридаги профессионал фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқига эга.

Инвестиция воситачилари ўзига эмиссиявий қимматли қоғозларнинг жойлашмаган қисмини сотиб олиш бўйича мажбуриятлар олмасдан эмитентлар билан эмиссиявий қимматли қоғозларни эмитент номидан сотиш тўғрисида шартномалар тузиши мумкинми?

Мижознинг талабига биноан инвестиция воситачиси мижоз томонидан сотиб олинаётган қимматли қоғозларнинг мижоз томонидан ахборотларни тақдим этиш тўғрисидаги талаби тақдим этилган санадан олдинги _________ мобайнидаги нархлари тўғрисида маълумотларни тақдим этади.

Қуйидаги таърифлардан қайси бири умум қабул қилинган тушунчага мувофиқ «free-float» тушунчаси учун ишлатилиши мумкинми?

Қуйидаги таърифлардан қайси бири умум қабул қилинган тушунчага мувофиқ «block trade» тушунчаси учун ишлатилиши мумкинми?

Қуйидагилардан қайси бири инвестиция активларини баҳолаш ва ҳисоблашнинг мақсади ҳисобланмайди?

Ишончли бошқарувчининг инвестиция активлари қийматини баҳолаш ... амалга оширилади.

Бошқарув таъсисчиси ва (ёки) фойда олувчининг маълумоти учун инвестиция активлари қийматини баҳолаш натижалари ишончли бошқарувчи томонидан қанча муддатда етказилади?

Уларнинг қийматини белгилашни ҳисобга олган ҳолда ишончли бошқарувчининг инвестиция активлари таркибига ... кирмайди.

Инвестиция активларининг қийматини аниқлашда ҳисобот давриниг охирида қайси турдаги қимматли қоғозлар мазкур ҳисобот даврида сотилган ушбу қимматли қоғозларнинг ўртача қийматдаги нархгача қайта баҳоланиши шарт?

Ишончли бошқарувчининг инвестиция активлари қийматини аниқлашда қимматли қоғозлар билан битимлар ўртача қийматдаги нархи қим томонидан белгиланади?

Ишончли бошқарувчининг ишончли бошқарувида бўлган инвестиция активларининг ўртача йиллик қийматини ҳисоблаш формуласини кўрсатинг агар,

СА – ўртача йиллик, А1 – инвестиция активларининг ҳисобот чорагидаги баҳоланган қиймати, А2 - инвестиция активларининг ўтган чоракдаги баҳоланган қиймати, А3 - инвестиция активларининг олдинги уч чоракдаги баҳоланган қиймати, А4 - инвестиция активларининг олдинги тўрт чоракдаги баҳоланган қиймати бўлса.

Ишончли бошқарувчининг инвестиция активлари қийматини баҳолашнинг тўғрилиги ва ўз вақтида ўтказилиши учун жавобгарликни ким ўз зиммасига олади?

Қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш тизимига тааллуқли ҳужжатларни қабул қилиш, уларга ишлов бериш ва уларни топшириш бўйича хизматлар кўрсатувчи юридик шахсни кўрсатинг.

Трансфер-агентнинг фаолиятини лицензиялаш ким томонидан амалга оширилади?

Трансфер-агент эмитентга қандай хизматларни кўрсатишга ҳақли эмас?

Трансфер-агент Марказий депозитарийдан эмитентнинг қимматли қоғозлар эгалари реестрларини олиш ҳуқуқига эгами?

Қуйидагилардан қайси бири қимматли қоғозлар бозоридаги ўз профессионал фаолиятини амалга ошириш вақтида трансфер-агент томонидан тасдиқланмайди?

Ким қимматли қоғозлар бозорида институционал инвестор бўлиб ҳисобланмайди?

Қуйидагилардан қайси бири қонунчиликка асосан институционал инвесторларнинг асосий мақсади ҳисобланади?

Қуйидагилардан қайси бири институционал инвесторларнинг асосий функцияси ҳисобланади?

Институционал инвесторлар қимматли қоғозлар бозорида инвестицияларни амалга оширишда қуйида санаб ўтилган тамойиллардан қайси бирига риоя қилишга ҳақли эмас?

Институционал инвесторнинг таъсисчилари ва мансабдор шахслари инвестиция қилиш тўғрисидаги қарор қабул қилувчи органга инвестиция объекти билан аффилланганлиги тўғрисидаги ахборотни қачон бериши керак?

Институционал инвесторнинг ижроия органи институционал инвесторнинг таъсисчилари олдида, қандай даврийликда қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар тўғрисида ҳисобот беришга мажбур?

Қимматли қоғозлар чиқарилишини, шунингдек, аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқарилишига ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчаларни давлат рўйхатидан ўтказиш рад этилгандан кейин эмитент қанча муддатда Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказига фақат ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар киритилган ҳужжатларни тақдим этиш ҳуқуқига эга?

Давлат корхонасини қайта тузиш натижасида ташкил этилган акциядорлик жамиятини таъсис этишда рисола (акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарор) ким томонидан тасдиқланади?

Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан акциялар чиқарилишини Эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқарилишларининг ягона давлат реестри (ЯДР)дан чиқариш учун қонунчиликда назарда тутилган ҳужжатлар олинган кундан бошлаб қанча муддат мобайнида қимматли қоғозлар чиқарилиши давлат рўйхат рақамини бекор қилиш амалга оширилиши керак?

Эмитент қимматли қоғозлар чиқарилишини (чиқаришларини) Эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқарилишларининг ягона давлат реестри ЯДРдан чиқаришга асослар пайдо бўлгандан бошлаб қанча муддатда керакли ҳужжатларни Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказига тақдим этиши шарт?

Акциядорлик жамиятининг (уни таъсис этишда) муассислари орасида жойлаштириладиган акцияларнинг пайдо бўлишига қаратилган ҳаракатлари-бу...

Эмиссияни амалга ошмаган деб топиш тўғрисидаги Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази ёки унинг ҳудудий органи қарорини олган вақтдан бошлаб эмитент ... мобайнида бу тўғрисидаги ахборотни ошкор этиши шарт.

Қимматли қоғозларни жойлаштириш муддати Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази ёки унинг ҳудудий органи томонидан эмиссияни ва (ёки) қимматли қоғозлар муомаласини тўхтатиб қўйиш даврига ...

Облигацияларнинг муомала муддати тугаганлиги тўғрисидаги билдиришнома бу-

Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази (унинг ҳудудий органи) томонидан эмитентнинг қимматли қоғозлар эмиссияси ва (ёки) муомаласини тўхтатиб қўйиш тўғрисида қарор қабул қилинганда эмитентга нима жўнатилади?

Қимматли қоғозлар эмиссияси бу-...

Акциядорлик жамиятининг илгари чиқарилган қимматли қоғозлар тўлиқ жойлаштирилгандан сўнг амалга ошириладиган қимматли қоғозларнинг айирбошлаш (номинал қийматининг ўзгариши, ҳуқуқларнинг ўзгариши, йириклаштириш ва майдалаш) йўли билан пайдо бўлишига қаратилган ҳаракатлари бу-

Акцияларнинг бирламчи чиқарилишини очиқ обуна йўли билан жойлаштириш мумкинми?

Эмитент уставида эълон қилинган акцияларнинг сони, номинал қиймати, типлари белгиланмаган бўлса, акциядорлар бир умумий йиғилишида мазкур ҳолатни аниқлаш ва устав капиталини акцияларни қўшимча чиқариш йўли билан кўпайтириш тўғрисида қарор қабул қилишга йўл қўйиладими?

Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази (унинг ҳудудий органи) қимматли қоғозлар эмиссияси ва (ёки) муомаласини тўхтатиб қўйиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан қанча муддатда Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсига қимматли қоғозлар ҳаракатини блокировка қилиш тўғрисида кўрсатмани жўнатади?

Акцияларни қўшимча чиқариш фақат ... амалга оширилиши мумкин.

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири қимматли қоғозлар муомаласини тўхтатиб қўйишни англатади?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири қимматли қоғозлар эмиссиясини тўхтатиб қўйишни англатади?

Бир чиқарилиш доирасида турли қимматли қоғозлар турларини чиқаришга йўл қўйиладими?

Қимматли қоғозлар рекламаси тарқатувчилари ва савдосини ташкилотчиларини қимматли қоғозларни жойлаштириш ва муомаласини тўхтатиб қўйиш бўйича маълум қилиш вазифаси кимга юкланади?

Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази қуйидаги ҳолатларда эмитентларнинг қимматли қоғозлари эмиссияси ва муомаласини тўхтатиб қўйиш ҳақли эмас:

Очиқ обуна йўли билан жойлаштириладиган қўшимча акцияларни имтиёзли олиш ҳуқуқини акциядорлар томонидан бошқа шахсга беришга йўл қўйиладими?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан амалга оширилиши мумкин эмас?

Қайси ҳолларда эмитент томонидан пасайтирилган номинал қийматга эга акцияларнинг янги чиқарилиши амалга оширилади?

Акциялар майдаланган тақдирда касрий акцияларнинг пайдо бўлишига йўл қўйиладими?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайси бири аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқарилишига киритилган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчаларни давлат рўйхатидан ўтказишни рад этишга асос ҳисобланмайди?

Аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқарилишига киритилган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчаларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун эмитент қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органига қимматли қоғозлар чиқариш тўғрисидаги қарорга киритилган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчаларнинг матнини нечта нусхада тақдим этади?

Аввал рўйхатдан ўтказилган акциялар чиқарилишига киритилган ўзгартиришларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун эмитент томонидан ҳужжатларни тақдим этиш муддати?

Қайси ҳолда қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарор қўшимча таъминот тақдим этган шахс томонидан имзоланиши керак?

Акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарор ва рисолага ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар киритишга ... йўл қўйилади

Эмитент акциядорлик жамияти шаклидаги юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб қанча муддатда Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказига акцияларнинг бирламчи чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш учун ҳужжатларни тақдим этиши шарт?

Қимматли қоғозларни чиқариш натижалари тўғрисидаги билдиришнома топширилгандан кейин қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар киритиш қайси ҳолат учун амалга оширилмайди?

Корпоратив облигациялар эмитенти Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказига облигацияларнинг муомала муддати тугаганлиги тўғрисидаги билдиришномани қанча муддатда тақдим этади?

Эмитент қимматли қоғозлар чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказишга ҳужжатларни Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказига қанча муддатда тақдим этиши шарт?

Қимматли қоғозларни чиқариш натижалари тўғрисидаги билдиришнома ким томонидан имзоланади?

Эмитентнинг қимматли қоғозлар чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш учун тақдим этилган ҳужжатлари Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан кўриб чиқмасдан қайтарилиши мумкинми?

Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан қимматли қоғозлар чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш учун тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқиш муддати ...

Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорнинг нусхалари матнида фарқлар мавжуд бўлганда ҳужжатнинг қайси матни имтиёзли кучга эга бўлади?

Қимматли қоғозларни жойлаштирилиши қўшимча чиқарилган тақдирда ... тугалланиши керак.

Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарнинг акциялар чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш қаерда амалга оширилиши керак?

Давлат корхонасидан қайта тузилган акциядорлик жамияти Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказига акцияларнинг бирламчи чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш учун қуйидаги ҳужжатлар қайси бири тақдим этилмайди?

Акциялар ва (ёки) улушларни айирбошлаш қанча муддатда амалга оширилиши керак?

Эмитентнинг устав капитали ўз капитали ҳисобидан тўланадиган қўшимча акциялар чиқарилиши орқали оширилиб, акцияларни акциядорлар ўртасида тақсимланган ҳолларда акцияларни эмитентнинг акциядорлари ўртасида жойлаштириш ... амалга оширилади.

Эмитент қимматли қоғозларни очиқ обуна йўли билан жойлаштиришда қимматли қоғоўларни норезидентлар томонидан олинишига чекловлар жорий этиши мумкинми?

Қимматли қоғозлар чиқарилишини Эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқарилишларининг ягона давлат реестри (ЯДР)дан чиқариш қимматли қоғозлар чиқарилишига аввал берилган давлат рўйхат рақамини бекор қилиш орқали қайси ҳолатларда амалга оширилади?

Акциядорлик жамиятлари ва қимматли қоғозлар бошқа эмитентларининг қонунчиликка асосан ошкор қилиниши керак бўлган ахборотлари эълон қилинадиган Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказининг веб-сайти қандай номланади?

Қимматли қоғозлар бозорининг иштирокчиси нотўғри маълумотларни ошкор қилганлиги сабабли, у аниқланган кундан бошлаб ______ давомида ушбу маълумотларни ахборотни ўзгартириш сабабларини кўрсатган ҳолда яна шу йўсинда ошкор қилиш йўли билан тўғрилашга доир чоралар кўриши лозим.

Эмитент йиллик ҳисоботни Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказининг расмий веб-сайтига (www.openinfo.uz) жойлаштириш орқали ... ошкор қилишга мажбур

Акциядорлик жамиятлари, шунингдек суғурта ташкилотлари ва ташкилий-ҳуқуқий шаклидан қатъи назар банклар ҳар йилги молиявий ҳисоботни қанча муддатда эълон қилиши шарт?

Акциядорлик жамиятининг хусусий капитали нималардан таркиб топади?

Эмитент эмитентнинг фаолиятидаги муҳим фактни Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказининг расмий веб-сайтига (www.openinfo.uz) жойлаштириш орқали ... ошкор қилишга мажбур.

Қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчиси ... ошкор қилади.

Акциялар эгаси аффилланган шахслар билан биргаликда жами _________ ташкил этувчи акциялар пакетини олганлиги ҳақидаги ахборотни ошкор қилиши шарт.

Эмитентнинг ахборот хавфсизлиги тўғрисидаги йўриқномасида қуйидагилар акс эттирилиши лозим:

Ходимга махфий ахборотдан фойдаланишга рухсатнома ... тақдим этилади.

Махфий ахборотни муҳофаза этишни таъминлаш устидан назоратни амалга оширишда масъул ходим эътибор қаратиши лозим:

Эмитентнинг махфий ахбороти нима?

Қуйидаги шахслар эмитентнинг махфий ахборотидан фойдаланиш имкониятига эгадирлар.

Махфий ахборотдан фойдаланиш имкониятига эга ходимлар мажбурлар...

Профессионал иштирокчиларнинг махфий ахборотидан фойдаланииш имкониятига эга...

Махфий ахборотни акс эттирган ҳужжатни кўпайтириш, нусхалаш, нусха кўпайтириш ёки мазмунини ошкор қилишга йўл қўйиладими?

Қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчисининг махфий ахборотини муҳофаза этишни ташкил этишн ва устидан назорат қилиш юклатилади...

Профессионал иштирокчининг ахборот хавфсизлиги тўғрисидаги йўриқномада нима акс эттирилиши лозим?

Ахборот-коммуникация технологияларидан (АКТ) фойдаланувчи ва уларга хизмат кўрсатувчи қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари вакил шахслари мажбурлар...

Листингга киритилган компанияларнинг “Тошкент” Республика фонд биржасида тузилган биржа битимлари бўйича ҳисобланган йиғма умумлаштирилган фонд индекси-бу...

«TCI Composite» индекси қачон ҳисобланади?

«TCI Composite» индексининг ҳисоб базасига қайси типдаги акциялар киритилиши мумкин?

«TCI Composite» индексининг ўзгаришлари тўғрисидаги ахборот қаерда эълон қилиниши шарт?

I тоифали малака гувоҳномасига эга қимматли қоғозлар бозори мутахассисига малака талабларини кўрсатинг.

II тоифали малака гувоҳномасига эга қимматли қоғозлар бозори мутахассиси эга бўлиши лозим...

I ёки II тоифали малака гувоҳномасига эга профессионал иштирокчи, фонд биржаси, бошқа биржа фонд бўлимининг назоратчиси эга бўлиши лозим...

«Биржа» тушунчасининг қонунчиликдаги таърифини кўрсатинг.

Биржалар фаолиятини тартибга солиш тартиби ким томонидан белгиланади?

Биржа фаолиятининг асосий принципларини кўрсатинг.

Биржа устав капиталининг энг кам миқдорига талабни кўрсатинг.

Қонунчиликда белгиланган биржа ҳуқуқларини кўрсатинг.

Қуйида санаб ўтилганлардан ким биржа аъзоси ҳисобланади?

Биржада тузилиши мумкин бўлган битимлар турларини кўрсатинг.

«Биржа фаолияти» тушунчасининг қонунчиликдаги таърфини кўрсатинг.

   Биржа катировкаси варағига киритилган товар ... ҳисобланади.

Ўзи эълон қилган ёки қабул қилган шартлар асосида битимларни тузиш мажбуриятини олган ҳолда, маркет-мейкер томонидан бир вақтнинг ўзида эълон қилинган қимматли қоғозларни сотиб олиш ва сотиш нархлари

Савдо сессияси бошланишидан аввал пул маблағлари ва қимматли қоғозлар лимитининг мувофиқлигини ким аниқлайди?

Маркет-мейкер котировкасини олиб бораётган қимматли қоғозларни сотиш ва сотиб олиш бўйича келиб тушаётган буюртмалар тўғрисида савдо тизимида акс эттирилган ахборотларни алоҳида ҳисобини олиб бориш журналини қандай шаклда юритади?

Қимматли қоғозлар эгаларини ўзгартирмасдан туриб битимлар тузилишига олиб келадиган буюртмаларни қаноатлантирилишига йўл қўйиладими?

Маркет-мейкер ўз хизматларини амалга ошириш учун қуйида келтирилган қайси шахслардан қарз маблағларини жалб қилишга ҳақли эмас?

Қайси муддатда маркет-мейкер жалб қилинган қарз маблағларининг миқдори тўғрисидаги маълумотни фонд биржасига тақдим қилади?

Маркет-мейкер иккиёқлама катировкаларни амалга ошириш учун қарз маблағлари миқдори тўғрисида маълумотни кимга тақдим қилади?

Қуйида келтирилган қайси ҳолларда маркет-мейкерлик хизматларини кўрсатиш тўхтатилади?

Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази қандай халқаро ташкилотни аъзоси ҳисобланади?

Қимматли қоғозлар комиссиялари халқаро ташкилотининг (IOSCO) асосий вазифалари ... ҳисобланади.

Умумқабул қилинган тушунчага асосан қуйида санаб ўтилганлардан қайси жумла «dark pool» термини учун фойдаланилиши мумкин?

Ким томонидан қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиси сифатида профессионал фаолиятни амалга оширувчи суғурталовчиларнинг фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш амалга оширилади?

Реестрда қимматли қоғозларнинг эгалари тўғрисидаги ахборот гуруҳларга ажратилган бўлиши керак:

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун акциялар эгаларининг реестрларини шакллантириш тўғрисидаги топшириқнома Марказий депозитарийга акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги қарор қабул қилинган санадан _____________ дан кечиктирилмасдан тақдим этилади (юборилади).

Корпоратив облигациялар реестрини шакллантириш тўғрисидаги топшириқнома эмитент томонидан Марказий депозитарийга реестр шакллантирилиши керак бўлган санагача ____________дан кечиктирмасдан тақдим этилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорларни хабардор қилиш ва унда иштирок этиш учун реестрлар Марказий депозитарий томонидан қуйидагича берилади:

Реестрни шакллантириш тўғрисидаги топшириқнома Марказий депозитарий томонидан эмитентнинг барча қимматли қоғозлар номинал сақловчиларидан мазкур эмитент қимматли қоғозлари эгаларининг рўйхатлари қабул қилинганидан сўнг __________ давомида бажарилади.

Акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш учун шакллантирилган реестр ваколатли шахсга берилгандан сўнг қанча муддатда Марказий депозитарий реестрнинг қоғоз шаклидаги бир нусхасини қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органига тақдим этади?

Нотариал тасдиқланган қимматли қоғозлар билан биржадан ташқари битимларни рўйхатдан ўтказиш, унинг нотариус томонидан тасдиқланган кундан бошлаб ______________ муддатда амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ва унинг ҳудудий органлари томонидан тузилган қимматли қоғозлар билан биржадан ташқари битимларни рўйхатдан ўтказий қайси муддатда амалга оширилади?

Гаров битимларини рўйхатга олиш қайси муддатда амалга оширилади?

... акциядорлик жамияти деб эътироф этилади.

Акциядорлик жамиятининг юмалоқ муҳрида кўрсатилиши лозим бўлган ревизитларни кўрсатинг.

Акциядорлик жамияти қанча муддатга тузилиши мумкин?

Акциядорлик жамияти қайси пайтдан эътиборан юридик шахс мақомига эга бўлади?

Жамият ўзининг жойлашган ери (почта манзили) ва электрон почта манзили ўзгарганлиги тўғрисида юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи органларни ва акциядорларни хабардор қилиши шартми?

Акциядорлар жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди ва унинг фаолияти билан боғлиқ зарарларнинг ўрнини ____________________________ қоплаш таваккалчилигини ўз зиммасига олади.

Қандай ҳолатда акциядор жамият учун мажбурий кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга?

Агар акциядорларнинг сони эллик нафардан ошмаса, акциядорлик жамият уставида имтиёзли ҳуқуқ назарда тутилиши мумкин:

Акциядорлик жамияти томонидан тобе ташкилот қандай ташкилий-ҳуқуқий шаклда ташкил этилиши мумкин?

Акциядорлик жамиятининг шўъва корхонаси қандай ташкилий-ҳуқуқий шаклда бўлиши мумкин?

Акциядорлик жамияти қандай усулда ташкил этилиши мумкин?

Қандай ҳолларда акциядорлик жамияти шўъба хўжалик жамиятига мажбурий кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга?

Давлат ташкилоти акциядорлик жамияти этиб ўзгартирилаётганда ким жамият таъсисчиси ҳисобланади?

Давлат органлари жамиятнинг муассислари (акциядорлари) бўлиши мумкинми?

Акциядорлик жамияти уставида қуйида санаб ўтилган маълумотлардан қайсилари бўлиши шарт?

Давлат томонидан «олтин акция» киритилаётган акциядорлик жамиятининг уставида давлатнинг мазкур махсус ҳуқуқдан фойдаланиш тўғрисида низом бўлиши шартми?

Акциядорлик жамияити қайси муддатда ҳар қандай манфаатдор шахснинг талабига кўра уларга жамиятнинг устави, шу жумладан уставга киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар билан танишиб чиқиш имкониятини бериши шарт?

Акциядорлик жамияти қайси муддатда акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги, кузатув кенгаши, ижроия органи ҳақидаги  ва тафтиш комиссияси (тафтишчиси) тўғрисидаги низомларни тасдиқлаши шарт?

       Жамиятнинг уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар ёки жамиятнинг янги таҳрирдаги устави қайси пайтдан эътиборан учинчи шахслар учун кучга киради?

Акциядорлик жамияти ҳар хил номинал қийматга эга акциялар чиқариши мумкинми?

Акциядорлик жамияти томонидан жойлаштирилган имтиёзли акцияларнинг номинал қиймати_______________дан ошмаслиги керак.

Акциядорлик жамияти учун қонунчилик билан белгиланган устав капиталининг энг кам миқдори қанча?

Акциядорлик жамияти устав капиталининг бирламчи шакиллантирилиши қанча муддатдан ошмаслиги лозим?

Акциядорлик жамиятининг устав капитали кўпайтирилиши мумкин:

Қўшимча акциялар фақат __________доирасида жойлаштирилиши мумкин.

Жамиятнинг устав капиталини қўшимча акциялар жойлаштириш йўли орқали кўпайтириш ________________ ҳисобидан амалга оширилиши мумкин.

Акциядорлик жамиятининг устав капитали ўзиниг тақсимланмаган фойдаси ҳисобидан кўпайтирилса акциялар кимга жойлаштирилади?

Акциядорлик жамиятининг устав капитали камайтирилиши қуйидаги йўллар орқали амалга оширилиши мумкин:

Акциядорлик жамияти қайси муддатда ўз кредиторларини унинг устав капитали камайтирилиши тўғрисида хабар беради?

Кредиторлар қайси муддатда акциядорлик жамиятидан ўз мажбуриятларини муддатидан олдик бажаришини талаб қилишга ҳақли?

Оддий акцияларни имтиёзли акцияларга айрибошлашга йўл қўйиладими?

Оддий акцияларни корпоратив облигацияларга айрибошлашга йўл қўйиладими?

Давлатнинг айрим акциядорлик жамиятларни бошқаришда иштирок этишига доир махсус ҳуқуқи («олтин акция»)ким томонидан киритилади?

Давлатнинг «олтин акция» фойдаланиш тартиби ким томонидан белгиланади?

Бир дона акциянинг номинал қиймати қонунчилик талабларига мос келмайдиган миқдорни кўрсатинг.

«Қимматли қоғозларининг бозор қиймати» тушунчасининг норматив таърифини кўрсатинг.

Акциядорлик жамияти ўзи жойлаштирган имтиёзли акциялар айирбошланиши мумкин бўлган оддий акциялар берадиган ҳуқуқларни чеклаш ҳақида ушбу имтиёзли акциялар эгаларининг розилигисиз қарор қабул қилишга ҳақлими?

Имтиёзли акциялар бўйича дивиденд миқдори ва тугатилиш қиймати...

Қандай қимматли қоғозларни оддий акцияларга айрибошлаш мумкин?

Жамият томонидан акцияларга айрибошланадиган корпоратив облигацияларни чиқариш бўйича қарор қабул қилиши мумкин бўлган акциядорлик жамияти кузатув кенгаши овозлари сонини кўрсатинг.

Жамиятнинг акцияларини ва бошқа қимматли қоғозларини жойлаштириш чоғида уларга ҳақ тўлаш ______ амалга оширилади.

Акциядорлик жамиятининг соф фойдасидан ҳар йилги мажбурий ажратмалар орқали шакллантириладиган захира фонди устав капиталининг нечи фоизини ташкил этиши лозим?

Жамият уставида белгиланган миқдорга етгунига қадар захира фондига акциядорлик жамиятининг ҳар йилги ажратмалари энг кам миқдорини кўрсатинг.

Жамият соф фойдасидан ҳар йилги мажбурий ажратмалар орқали шакллантириладиган акциядорлик жамияти захира фонди қандай мақсадлар учун мўлжалланган (тўлиқ рўйхатни кўрсатинг)?

Жамият соф активларининг қиймати бухгалтерия ҳисоби маълумотлари бўйича _______ сифатида аниқланади.

Қуйида санаб ўтилган қайси ҳолларда акциядорлик жамияти ўзининг тугатилиши тўғрисида қарор қабул қилиши шарт?

Қайси муддатда жамиятнинг дастлабки акциялар чиқарилиши жойлаштирилган бўлиши шарт?

Акциядорлик жамияти томонидан жамиятнинг қўшимча акцияларини ва бошқа эмиссиявий қимматли қоғозларини жойлаштириш муддати...

Қимматли қоғозларнинг чиқарилиши ... ҳолларда амалга ошмаган деб эътироф этилади.

Акциялар чиқарилши амалга ошган деб топилиши учун банк акциялари қанча миқдорда оммавий жойлаштирилади? 

Қайси ҳолларда акцияларни жойлаштириш номинал қиймати бўйича амалга оширилади?

Акциядорлик жамиятининг қайси бошқрув органи томонидан  қўшимча акциялар чиқарилишини жойлаштириш нархини аниқланади?

Акцияларни жойлаштириш, шу жумладан акциядорлар ўртасида жойлаштириш тўғрисида қарор қабул қилишда, акцияларни жойлаштириш нархи (савдога қўйиш) ___________ белгиланади.

Акцияларни жойлаштиришда акциядорларнинг имтиёли ҳуқуқдан фойдаланмаслик тўғрисидаги акциядорлар умумий йиғилиши қарорининг амал қилиш муддатини кўрсатинг.

Акцияларни жойлаштиришда акциядорларнинг имтиёли ҳуқуқдан фойдаланмаслик тўғрисидаги кузатув кенгаши қарорининг амал қилиш муддатини кўрсатинг.

Қайси муддатда акциядорлик жамияти ўзининг имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган акциядорларига чиқарилилишдаги акцияларни олишни таклф этиши шарт?

Акциядорларнинг акциялар жойлаштирилаётганида олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқининг амал қилиш муддатини кўрсатинг

Акциядорлик жамияти томонидан қайтариб сотиб олинган ўз акциялари акциядорларнинг умумий йиғилиши кворумини аниқлашда ҳисобга олинадими?

Кейинчалик қайта сотиш мақсадида жамият тасарруфига ўтган акциялар қайси муддатда реализация қилиниши керак?

Қуйида санаб ўтилган ҳолатлардан қайси бирларида акциядорлик жамияти ушбу жамият жойлаштирган акцияларни олишга ҳақли эмас?

Акциядорлик жамияти жойлаштирилган акцияларни йириклаштиришга ҳақли бўлиб, бунинг натижасида...

Акциядорлик жамияти кузатув кенгаши қарорига асосан АЖнинг жойлаштирилган акцияларни йириклаштиришга ҳақлими?

Акциядорлик жамияти жойлаштирилган акцияларни майдалашни амалга оширишга ҳақли бўлиб, бунинг натижасида...

Акциядорлик жамияти акциядорлари умумий йиғилиши қарори билан АЖнинг жойлаштирилган акцияларни майдалайга ҳақлими?

Қандай ҳолларда овоз берувчи акцияларнинг эгалари агар улар қарши овоз берган бўлса ёхуд овоз беришда узрли сабабларга кўра иштирок этмаган бўлса ўзларига тегишли акцияларнинг ҳаммаси ёки бир қисми жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилишга ҳақли?

Акциядорлик жамияти 1:4 нисбатда акцияларни майдалашни амалга оширди. Майдалангунга қадар битта акциянинг номинал қиймати 5000 сўм бўлган 100 та акция пакети эгаси бўлган акциядорнинг акциялар сони ва умумий номинал қиймати қанча?

Акциядорлик жамияти 1:5 нисбатда акцияларни майдалашни амалга оширди. Майдалангунга қадар битта акциянинг номинал қиймати 950 сўм бўлган 2 000 та акция пакети эгаси бўлган акциядорнинг акциялар сони ва умумий номинал қиймати қанча?

Акциядорлик жамияти 4:1 нисбатда акцияларни йириклаштиришни амалга оширди. Йириклаштирилгунга қадар битта акциянинг номинал қиймати 500 сўм бўлган 100 та акция пакети эгаси бўлган акциядорнинг акциялар сони ва умумий номинал қиймати қанча?

Акциядорлик жамияти 5:1 нисбатда акцияларни йириклаштиришни амалга оширди. Йириклаштирилгунга қадар битта акциянинг номинал қиймати 1000 сўм бўлган 200 та акция пакети эгаси бўлган акциядорнинг акциялар сони ва умумий номинал қиймати қанча?

Акциядорларнинг талабига мувофиқ жамият томонидан акцияларни қайтариб сотиб олиш қандай нархда амалга оширилади?

Қайси ҳолатда акциядор АЖнинг қолган акциядорларга акцияларни унга сотишлари таклифини эълон қилиши шарт?

Акциядорлик жамиятининг 75 фоиз ациялари эгасига айланаган шахс (агар шахс бунгача ушбу АЖнинг акцияларига эгалик қилмаган бўлса ёки  50 фоиздан кам акцияларига эгалик қилган бўлса) қайси муддатда қолган акциядорларга акцияларини унга сотишлари таклифини эълон қилиши шарт?

Акциядорларнинг ўзларига тегишли акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши тўғрисидаги ёзма талаблари қайси муддатда акциядорлик жамиятига тақдим этилиши керак?

Акциядорлик жамияти қайтариб сотиб олиш талабини қўйган акциядорлардан акцияларни қанча муддатда қайтариб сотиб олиши шарт?

Акциядорлик жамияти томонидан акцияларни қайтариб сотиб олишга йўналтириладиган маблағларнинг умумий суммаси ... ошиб кетиши мумкин эмас.

Акциядорлик жамияти акциядорларининг реестрини шакллантириш ким томонидан амалга оширилади?

Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан шакллантирилган ва берилган жамиятнинг акциядорлари реестрига ўзгартиришлар киритиш __________ амалга оширилади.

Қайси муддатда акциядорлик жамияти Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси билан жамият акциядорларининг рееестрини шакллантириши учун шартнома тузиши шарт?

Қайси муддатда акциядорга унинг акцияларга бўлган ҳуқуқларини ҳисобга олиш бўйича хизматлар кўрсатувчи инвестиция воситачиси унинг талабига кўра депо ҳисобварағидан кўчирма бериши шарт?

Депо ҳисобварағидан кўчирма бериш тартиби, кўчирманинг шакли ва мазмунига оид талаблар ким томонидан белгиланади?

Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси нимага асосан жамият акциядорларининг реестрига давлат вакили тўғрисидаги ёзувни киритади?

Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси қайси муддатда акциядорлик жамиятига акциядорларнинг реестрини шакллантиришни рад этганлиги тўрисида асослантирилган билдиришни юборади?

Имтийзли акциялар бўйича дивидендлар ______ тўланиши мумкин.

Дивидендларни тўлаш тўғрисидаги қарорда қандай маълумотлар бўлиши лозим?

Акциядорлик жамияти қайси муддатда дивиденд тўлашни амалга ошириши лозим?

Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган дивиденд қайси муддат тугаганидан сўнг жамият ихтиёрида қолади?

Ким акциядорлик жамияти томонидан акциялар бўйича ажратилган дивидендларни олишга ҳақли?

Акциядорлик жамияти ___________ акциялар бўйича дивиденд тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли эмас.

Акциядорлик жамияти тўланидиган дивидендлар миқдори тўрисидаги маълумотни қаерда элон қилади?

Акциядорлик жамиятининг бошқарув органларини кўрсатинг.

Қонунга кўра акциядорлар умумий йиғилишини _______ олиб боради.

Барча оддий акциялар битта акциядорга тегишли бўлган жамиятда акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладими?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайсилари акциядорлар умумий йиғилиши ваколат доирасига киради?

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига ________ шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрида қайд этилган акциядорлар эга бўлади.

Акциядорлик жамияти қўйида санаб ўтилган усуллардан қайси бири орқали акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабарни акциядорларга етказади?

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорлик жамияти томонидан қайси муддатда акциядорларга етказилади?

Акциядорлик жамияти қайси муддатда давлат вакилини хабардор қилиши лозим?

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабарда қуйида келтирилганларнинг қайсилари бўлиши лозим?

Овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб қандай сонига эгалик қилувчи акциядор акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳақли?

Қандай ҳолларда акциядорлар томонидан киритилан масалалар акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига қўйилмайди?

Акциядорлар (акциядор) жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига __________ ўзгартишлар киритишга ҳақли.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши жамият кузатув кенгашининг қарорига кўра ________ асосида ўтказилади.

Овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатишни амалга оширувчи саноқ коммисияси таркибининг энг кам миқдорини кўрсатинг.

Қуйида санаб ўтилганлардан ким овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатишни амалга оширувчи саноқ коммисияси таркибига кира олмайди?

Овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатишни амалга оширувчи саноқ коммисияси ташкил этилиши учун акциядорлик жамиятининг акциядорлари сони қанча бўлиши лозим?

Акциядорнинг (жисмоний шахс) вакили нимага асосан акциядорларнинг умумий йиғилишида иш юритади?

Жамиятнинг битти акцияси бир нечта шахснинг умумий улушли мулкида бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш ким томонидан амалга оширилади?

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг __________________эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади.

Акциядорларнинг ўтказилмай қолган йиғилиши ўрнига чақирилган такрорий умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг ___________эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг такрорий умумий йиғилиши ваколатли бўлади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида қайси масалалар юзасидан қарор қилишда кумулятив обоз бериш ўтказилади?

Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш учун бюллетенда қуйида келтирилганлардан нима бўлиши керак?

Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси қайси муддатда тузилади?

Акциядорлариннг умумий йиғилиши баённомаси __________ тузилади.

Қуйида санаб ўтилганлардан нима акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг ваколат доирасига алоқаси йўқ?

Акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши аъзолари қанча муддатга сайланади?  

Акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши аъзолари нечи марта қайта сайланишлари мумкин?

Қуйида келтирилган шахслардан қайсилари акциядорлик жамиятининг кузтув кенгашига сайланиши мумкин?

Акциядорларининг сони беш юздан ортиқ бўлган акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг энг кам сон таркиби қанча?

Акциядорларининг сони бир мингдан ортиқ бўлган акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг энг кам сон таркиби қанча?

«Олтин акция» бўйича давлат вакили акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан акциядорлик жамияти кузатув кенгаши таркибига сайланадими?

Акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум...

Акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришига йўл қўйиладими?

Акциядорлик жамияти устав капиталини акцияларнинг номинал қийматини ошириш йўли орқали кўпайтириш тўғрисида қарор кузатув кенгаши аъзоларининг қанча миқдордаги овози билан қабул қилинади?

Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот акциядорлик жамиятнинг ижроия органига қайси муддатда берилиши лозим?

Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси акциядорлик жамиятининг ижроия органига ижро этиш учун қайси муддатда берилиши лозим?

Жамият ижроия органининг ваколатлари шартнома бўйича тижорат ташкилотига (ишончли бошқарувчига) берилиши мумкинми?

Акциядорлик жамиятининг бошқарув раиси вазифаларини бошқа ташкилотларнинг бошқарув органларидаги лавозим билан биргаликда эгаллаб туришга йўл қўйиладими?

Қуйида келтирилган ҳолатларнинг қайси бирида акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши ёки бошқаруви жамият олдида жавобгар бўлади?

Миноритар акциядорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида жамиятда ______________ ташкил этилиши мумкин.

Миноритар акциядорларнинг қўмиатси таркибигага кандай шахслар сайланиши мумкин?

Миноритар акциядорларнинг қўмитаси фаолиятининг тартиби ким томонидан белгиланади?

Акциядорлик жамияти мол-мулки берилаётган битимнинг баланс қиймати _________ ташкил этса, йирик битим ҳисобланади.

Предмети мол-мулк ҳисобланган, жамият соф акцтивлари миқдорининг 43,75 фоизини ташкил этган йирик битимни амалга ошириш тўғрисида акциядорлик жамиятида ким қарор қабул қилади?

Предмети мол-мулк ҳисобланган, жамият соф акцтивлари миқдорининг 50 фоизидан ортиғини ташкил этган йирик битимни амалга ошириш тўғрисида акциядорлик жамиятида ким қарор қабул қилади?

Қуйида санаб ўтилган қайси шахслар акциядорлик жамиятининг аффилланган шахслари деб ҳисобланади?

АЖнинг аффилланган шахси билан тузиладиган битим тўғрисидаги, тузилиши кутилаётган битим тарафининг ёзма билдиришида кўрсатиладиган ахборот ____________ томонидан ўрганилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши аффилланган шахс билан келгусида у томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида амалга ошириладиган битимларни маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилишга ҳақлими?

Агар жамият кузатув кенгашининг икки ва ундан ортиқ аъзоси аффилланган шахс бўлса, битим бўйича қарор … қабул қилинади

Аффилланган шахс билан тузилган битим қайси ҳолларда суд тартибида ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин?

Қуйидагилардан қайси ҳолатларда аффилланган шахс билан тузилган битим ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин эмас?

Кредитор ажратиб чиқариш шаклида қайта ташкил этилаётган акциядорлик жамиятидан мажбуриятларни тугатишни ёки муддатидан илгари бажаришни ҳамда зарарларнинг ўрнини қоплашни қандай муддатларда талаб қилиши мумкин?

Кредитор бўлиш шаклида қайта ташкил этилаётган акциядорлик жамиятидан мажбуриятларни тугатишни ёки муддатидан илгари бажаришни ҳамда зарарларнинг ўрнини қоплашни қандай муддатларда талаб қилиши мумкин?

Кредитор қўшиб юбориш шаклида қайта ташкил этилаётган акциядорлик жамиятидан мажбуриятларни тугатишни ёки муддатидан илгари бажаришни ҳамда зарарларнинг ўрнини қоплашни қандай муддатларда талаб қилиши мумкин?

Рўйхатдан ўтказувчи орган қайта ташкил этиш натижасида тугатилаётган акциядорлик жамиятининг акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги бекор қилинганча янгидан вужудга келган юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказишни амалга оширишга ҳақлими?

Акциядорлик жамиятларининг қўшиб юборилиши ... деб эътироф этилади

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” Ўз.Р Қонунида қўшиб юборишнинг қандай турлари кўзда тутилган?

Бир ёки бир нечта акциядорлик жамиятларининг фаолиятини тугатиб, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини бошқа юридик шахсга ўтказиш қандай аталади?

Акциядорлик жамияти фаолиятини унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини ташкил этилаётган юридик шахсларга ўтказган ҳолда тугатиш жамиятни ... деб эътироф этилади.

Қайта ташкил этилаётган акциядорлик жамиятининг фаолиятини тугатмаган ҳолда, унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказган ҳолда бир ёки бир нечта юридик шахсни ташкил этиш жамиятни ... деб эътироф этилади.

Акциядорлик жамиятини ўзгартириш натижасида ташкил этилаётган юридик шахснинг иштирокчилари қачон таъсис ҳужжатларини тасдиқлайди ҳамда юридик шахснинг бошқарув органларини сайлайди (тайинлайди)?

Акциядорлик жамиятининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини ҳуқуқий ворислик тартибида бошқа шахсларга ўтказмаган ҳолда фаолиятини тугатилиши қандай аталади?

Акциядорлик жамияти ихтиёрий равишда тугатилган тақдирда тугатувчи ким томонидан тайинланади?

Акциядорлик жамияти тугатилган тақдирда кредиторлар томонидан талаблар тақдим этиш учун энг кам муддатни кўрсатинг.

Тугатиш баланси қачон тузилади?

Акциядорлик жамиятининг оралиқ тугатиш баланси ким томонидан тасдиқланади?

Тугатилаётган жамиятнинг кредиторлар билан ҳисоб-китоблардан кейин қолган мол-мулкини тақсимлаш навбатини кўрсатинг.

... пайтдан эътиборан акциядорлик жамиятини тугатиш тамомланган, жамият эса фаолиятини тугатган деб ҳисобланади.

Акциядорлик жамиятининг йиллик ҳисоботи ... жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланиши лозим.

Акциядорлик жамияти Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни қанча муддатда эълон қилиши шарт?

Акциядорлик жамияти жамиятнинг ўз балансидаги мол-мулкка бўлган ҳуқуқларини тасдиқловчи ҳужжатларни сақлаши шартми?

Акциядорлик жамияти жамият акциядорларининг реестрларини сақлаши шартми?

Акциядорлик жамияти жамиятнинг аффилланган шахслари ҳисобини юритиши шартми?

Аффилланган шахси қанча муддатда жамиятни ўзининг аффилланганлиги тўғрисида хабардор қилиши шарт?

Айни бир шахс айни бир жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибига неча марта сайланиши мумкин?

Акциядорлик жамиятининг молия-хўжалик фаолиятини тафтиш комиссияси томонидан текшириш қандай ҳолларда амалга оширилади? Саволга энг тўлиқ жавобни танланг.

Акциядорлик жамиятининг молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасида нималар кўрсатилиши шарт?

Тафтишчи жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги тўғрисидаги хулосани қанча муддатда акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг мажлисига олиб чиқади?

Қайси акциядорлик жамиятларида ички аудит хизмати ташкил этилади?

Акциядорлик жамиятининг ички аудит хизмати фаолиятини амалга ошириш тартиби ... томонидан белгиланади.

Устав капиталидаги давлат улуши 50 фоиздан кўп бўлган акциядорлик жамиятларида ташқи аудит ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларининг рўйхати ким томонидан аниқланади?

Акциядорлик жамиятидаги корпоратив маслаҳатчиси ...га ҳисобдор.

Акциядорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этилишини ким кафолатлайди?

Тўғри жумлани кўрсатинг

Акциядорларнинг ҳуқуқлари ... томонидан ҳимоя қилинади

Норезидентнинг Ўз.Рес. ҳудудида жойлаштиришга йўл қўйилиши мумкин бўлган қимматли қоғозлари ҳажмини кўрсатинг.

Қуйидагилардан қайсилари норезидентнинг қимматли қоғозларини Ўз.Рес. ҳудудида жойлаштириш ва уларнинг муомалада бўлиши шартлари ҳисобланади?

Ким Ўзбекистон депозитар тилхати (ЎДТ) эмитенти бўлиши мумкин?

Ўзбекистон депозитар тилхати (ЎДТ) давлат рўйхатидан ўтказилиши керакми? Агар рўйхатидан ўтказилиши керак бўлса, ким томонида?

Ўзбекистон депозитар тилхати (ЎДТ) листинг тартиботидан ўтмасдан фонд биржасида жойлаштирилиши ва муомалада бўлиши мумкинми?

Ўзбекистон депозитар тилхати (ЎДТ) эмиссияси босқичларни кўрсатинг.

Марказий депозитарийнинг Ўзбекистон депозитар тилхати (ЎДТ)ни чиқариш тўғрисидаги қарорида қандай маълумотлар кўрсатилиши керак?

Ўзбекистон депозитар тилхати (ЎДТ)ни чиқаришни давлат рўйхатидан ўтказиш учун тақдим этилган ҳужжатларни Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан кўриб чиқиш муддатини кўрсатинг.

Резидентнинг Ўз.Рес. ҳудудидан ташқарида жойлаштирилиши ва муомалада бўлиши мумкин бўлган қимматли қоғозлари ҳажмини кўрсатинг.

Резидентнинг Ўз.Рес. ҳудудидан ташқарида жойлаштирилган қимматли қоғозларига бўлган мулк ҳуқуқини тасдиқлаш ким томонидан амалга оширилади?

Резидентнинг Ўз.Рес. ҳудудидан ташқарида жойлаштириладиган қимматли қоғозлари қаерда сақланади ва ҳисобга олинади?

Хорижий депозитарий эмитент-резидентнинг қимматли қоғозлари эгалари реестрида ... сифатида ҳисобга олинади.

Тижорат банки Ўзбекистон депозитар тилхати (ЎДТ) эмитенти бўлиши мумкинми?

Инвесторларнинг пул маблағларини жалб этиш ва уларни инвестиция активларига қўйиш мақсадида акциялар чиқаришни амалга оширувчи юридик шахс — акциядорлик жамияти ... ҳисобланади.

Инвестиция фонди ўз фаолиятини ... томонидан бериладиган лицензия асосида амалга оширади.

Инвестиция фондининг қонунчиликка асосан мумкин бўлган барча турларини кўрсатинг.

Инвестиция фондининг тури фонднинг ... кўрсатилади.

... пай фондидир.

... инвестиция пайидир

_________ инвестиция фондининг бошқарув органлари ҳисобланади.

Инвестиция фонди __________ ҳақли эмас.

Пай фондини ташкил этиш тўғрисидаги қарор __________ томонидан қабул қилинади

Пай фонди _________ пайтдан эътиборан ташкил этилган деб ҳисобланади.

Пай фондининг ҳисоби __________ амалга оширилади.

Пай фондининг пул маблағлари ___________ томонидан имзоланган тўлов ҳужжати асосида сарфланади.

Пай фондининг пул маблағлари _____________ мумкин.

Пай фондларини тугатиш _______________ ҳолларда амалга оширилади.

Инвестиция пайини муомаладан чиқариш _______________ орқали амалга оширилиши мумкин:

Ишончли бошқарувчи билан тузилган шартнома асосида ишончли бошқарувчи номидан ва унинг ҳисобидан фаолият юритувчи, инвестиция пайларини бериш, муомаладан чиқариш ва алмаштириш бўйича агент фақат _________________ бўлиши мумкин.

Акциядорлик жамиятининг корпоратив веб-сайтида акциядорларнинг умумий йиғилишида қабул қилинган қарорлар бўйича овоз бериш якунлари қайси муддатда эълон қилинади?.

Қуйида санаб ўтилганлардан нима жамиятнинг корпоратив веб-сайтида мажбурий жойлаштирилиши керак бўлган ахборотга киради?

Акциядорлик жамиятнинг корпоратив веб-сайтида бошқа манбалардан маълумотларни жойлаштиришга _____________ йўл қўйилади.

     Устав капиталида давлат улуши 50 фоиздан ортиқ бўлган, аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари учун бевосита ёхуд ўзининг идоравий мансуб ташкилотлари орқали хизматлар кўрсатувчи ва/ёки товарларни сотувчи жамиятларнинг корпоратив веб-сайтларида назарда тутилган функцияларни кўрсатинг.

Ким акциядорлик жамиятнинг корпоратив веб-сайтида жойлаштириладиган ахборотнинг тўлиқлиги ва тўғрилиги учун жавоб беради?

Қимматли қоғозлар бозоридаги профессионал фаолиятни___________ амалга оширишлари мумкин.

Қайси муддатда профессионал иштирокчининг раҳбари назоратчи томонидан аниқланган қонунбузилишлари тўғрисида ёзма равишда Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркзига ахборот бериши шарт?

Қимматли қоғозлар бозори қонунчилигига қарма-қарши бўлмаган тасдиқни кўрсатинг.

Қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги қандай қонунбузилиши учун маъмурий жавобгарликка тортилади?

Қуйида санаб ўтилганлардан қайсилари Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитасининг қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш ва корпоратив бошқарув соҳасидаги функцияларига киради?

Корпоратив низолар бўйича қандай ишлар суд орқали ҳал қилинади?

 • 
O'zbekiston Davlat Portal
 • O'zbekiston Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysida
 • International Organization of Securities Commissions
 • Interaktiv davlat xizmatlari yagona portali
 • O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
 • 
RFB Toshkent style=
 • Davlat Raqobat qo'mitasi
 • O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning virtual qabulxonasi
 • Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi
 • 
Milliy qonunchilik bazasi
 • O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki
 • strateg
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech